قاب موبایل  / 38 محصول وجود دارد.

قاب موبایل

قاب های موبایل با طرح های گرافیکی چکامه

جدید!

طرح مینیاتور رایحه روح‌پرور ؛ اثر استاد فرشچیان بر روی قاب موبایل

1,000,000 ریال 750,000 ریال -25%
کاهش قیمت!
جدید!

طرح مینیاتور بانوی کهکشان‌ها؛ اثر استاد فرشچیان بر روی قاب موبایل

1,000,000 ریال 750,000 ریال -25%
کاهش قیمت!
جدید!

طرح مینیاتور شیرین حرکات؛ اثر استاد فرشچیان بر روی قاب موبایل

1,000,000 ریال 750,000 ریال -25%
کاهش قیمت!

قاب موبایل طرح «خوب شد دردم دوا شد» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

نقاشی استاد شجریان بر روی قاب موبایل؛ اثر حامد عطایی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

نوستالژی در قاب مدرن؛ طرح کاور موبایل از تصویر نوار کاست موسیقی 

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

نوستالژی در قاب مدرن؛ طرح کاور موبایل از تصویر نوار کاست موسیقی 

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

نوستالژی در قاب مدرن؛ طرح کاور موبایل از تصویر نوار کاست موسیقی 

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

نوستالژی در قاب مدرن؛ طرح کاور موبایل از تصویر نوار کاست موسیقی 

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل «بشنو از نی» ؛ خط ملیحه سیف‌آبادی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل طرح «جان میدهم بیا به تقاضا چه احتیاج» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشیاثر بهرنگ نامداری

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل طرح «آغوش تو مقدسه» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشیاثر بهرنگ نامداری

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل طرح «برام هیچ حسی شبیه تو نیست» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشیاثر بهرنگ نامداری

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل طرح و تصویر «همایون شجریان» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل طرح «عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل عکس «استاد کیهان کلهر» ؛ از دوربین سجاد احمدی مجد؛ اختصاصی چکامه

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل طرح «در هوایت بی قرارم روز و شب» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل «مجنون» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل «هیچ» ؛ مناسب برای بیش از ۳۰ مدل گوشی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل با طراحی دلخواه

1,000,000 ریال 900,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل «بی تو به سر نمی‌شود» ؛ برگرفته شده از شعر مولانا

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل «به جان جمله مستان که مستم» ؛ برگرفته شده از شعر مولانا

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل باده تویی؛ برگرفته شده از شعر مولانا

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

قاب موبایل رها؛ طرحی از مصرع «چو تخته‌پاره بر موج، رها رها رها من» شعر از سیمین بهبهانی

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تصویر کاست «عشق داند» استاد شجریان بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

طراحی مصرغ «بیا کز عشق تو دیوانه گشتم» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

طراحی «جاده می‌رقصد به ساز بی محابا راندنت» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

طرح شعر «باران تویی » بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

نقاشیخط «دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من» اثر «ملیحه سیف آبادی» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

نقاشیخط «عشق» اثر «ملیحه سیف آبادی» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

طرح «هیچ نندیشم به جز دلخواه تو» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

نقاشیخط «چه بی تابانه می‌خواهمت» اثر «ملیحه سیف آبادی» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تصویر همایون شجریان بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

طرح شعر «در دلم کنم جستجوی تو» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

طرح شعر «چرا من بی قرارم» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

طرح شعر «جانا به نگاهی» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

طرح جام شراب برگرفته از شعر «بیا امشب شرابی دیگرم دِه» بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تصویر استاد شجریان بر روی قاب موبایل

500,000 ریال 450,000 ریال -10%
کاهش قیمت!
نمایش 1 - 38 از 38

بالای صفحه