نقاشیخط  / 10 محصول وجود دارد.

نقاشیخط

تابلوهای نقاشیخط و خوشنویسی خاص

آثار اساتید و هنرمندان خوشنویسی و هنر

تابلو طرح «بشنو از نی» به خط ملیحه سیف‌آبادی

از 125,000 ریال

تابلو خط کرشمه از «همایون شجریان»

از 125,000 ریال

تابلو خط کرشمه از مصرع «نداشت دیده من بی تو تاب خنده صبح» شعر از بیدل دهلوی

از 125,000 ریال

تابلو خط کرشمه از مصرع «دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من» شعر از سیمین بهبهانی

از 125,000 ریال

تابلو نقاشیخطی از مصرع «چو تخته‌پاره بر موج، رها رها رها من» شعر از سیمین بهبهانی

از 125,000 ریال

تابلو نقاشیخط «چه بی‌تابانه می‌خواهمت»

از 125,000 ریال

تابلو نقاشیخط «چه بی‌تابانه می‌خواهمت»

از 125,000 ریال

تابلو نقاشیخط «من کجا خوابم برد»

از 125,000 ریال

تابلوشعر «ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست»

از 125,000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10

بالای صفحه