تابلو شعر و خط

فیلترهای فعال

  • شاعر: امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)
  • شاعر: رهی معیری
  • شاعر: سیمین بهبهانی

رها رها رها من

951019
تابلو شعر از مصرع «چو تخته‌پاره بر موج، رها رها رها من» شعر از سیمین بهبهانی
موجود
‎تومان25,000.00