ماگ بیا امشب شرابی دیگرم ده

جدید

200,000 ریال

180,000 ریال -10%
تعداد:

طرح مصرع «بیا امشب شرابی دیگرم ده» بر روی ماگ سفید سرامیکی

برگرفته از تصنیف «چرا رفتی»؛ همایون شجریان

شعر از: بانو سیمین بهبهانی
طراحمعماریان
شاعرسیمین بهبهانی

نوشتن نقد و نظر

ماگ بیا امشب شرابی دیگرم ده

ماگ بیا امشب شرابی دیگرم ده

طرح شعر «بیا امشب شرابی دیگرم ده» بر روی ماگ

نوشتن نقد و نظر

تابلوشعر «بیا امشب شرابی دیگرم ده»
125,000 ریال
طرح جام شراب برگرفته از شعر «بیا امشب شرابی دیگرم دِه» بر روی قاب موبایل
500,000 ریال 450,000 ریال -10%

محصولات مرتبط

بالای صفحه