ماگ الا یا ایها الساقی

جدید

200,000 ریال

170,000 ریال -15%
تعداد:

طرح مصرع «الا یا ایها الساقی» بر روی ماگ

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر

نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها

حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

شعر از حافظ

طراحمعماریان
شاعرحافظ

نوشتن نقد و نظر

ماگ الا یا ایها الساقی

ماگ الا یا ایها الساقی

طرح «الا یا ایها الساقی» بر روی ماگ

نوشتن نقد و نظر

تابلوشعر «الا یا ایهالساقی»
125,000 ریال 112,500 ریال -10%

محصولات مرتبط

بالای صفحه