ماگ بیا امشب شرابی دیگرم ده

Toman30,000

طرح شعر «بیا امشب شرابی دیگرم ده» بر روی ماگ

Mug Model:

Description

طرح مصرع «بیا امشب شرابی دیگرم ده» بر روی ماگ سفید سرامیکی

برگرفته از تصنیف «چرا رفتی»؛ همایون شجریان

شعر از: بانو سیمین بهبهانی

Product Details

Poet
Simin Behbahani
Designer
Foad Memariaan
950515M

Customers who bought this product also bought:

Product added to wishlist