تابلو  / 47 محصول وجود دارد.

تابلو

تابلوشعر، نقاشیخط و تابلوعکس‌های چکامه

زیرشاخه ها

تابلوشعر

تابلوهای شعرهای چکامه

خوشنویسی اشعار برگزیده پارسی

تابلوعکس

تابلوعکس‌های چکامه

در دو دسته موسیقی ایرانی و سایر عکس‌ها

تابلو عکس «استاد کیهان کلهر» اثر سجاد احمدی مجد؛ ۱۳۹۶ - تهران

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو عکس «استاد حسین علیزاده» اثر سجاد احمدی مجد؛ تیرماه ۱۳۹۶ - تهران

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو عکس «همایون شجریان» از دوربین سجاد احمدی مجد تیرماه ۱۳۹۶ - تهران

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «خلوتی می‌بایدم با تو» بهمراه طرح و نقش استاد شجریان

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون...»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «هیچ...»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «در عشق تو از عاقله‌ی عقل برستیم...»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «به جان جمله مستان که مستم...»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو عکسی از تصویر کاست آلبوم عشق داند اثر «استاد شجریان»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی» از اشعار سعدی

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو عکسی از تصویر «استاد شجریان»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو شعر با طراحی دلخواه

600,000 ریال 540,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «عشق»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو شعر از مصرع «چو تخته‌پاره بر موج، رها رها رها من» شعر از سیمین بهبهانی

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «باران تویی» با یاد آهنگی از چارتار

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «جانا به نگاهی» از شعر رهی معیری

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «بیا امشب شرابی دیگرم ده»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو خط کرشمه از «همایون شجریان»

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «الا یا ایهالساقی»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو خط کرشمه از مصرع «نداشت دیده من بی تو تاب خنده صبح» شعر از بیدل دهلوی

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو خط کرشمه از مصرع «دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من» شعر از سیمین بهبهانی

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو نقاشیخطی از مصرع «چو تخته‌پاره بر موج، رها رها رها من» شعر از سیمین بهبهانی

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

هیچ نندیشم به جز دلخواهِ تو

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «بیا کز عشق تو دیوانه گشتم...»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو نقاشیخط «چه بی‌تابانه می‌خواهمت»

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو نقاشیخط «چه بی‌تابانه می‌خواهمت»

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلو نقاشیخط «من کجا خوابم برد»

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست»

100,000 ریال 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

تابلوشعر «باده تویی»

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

جاده می‌رقصد به سازِ بی‌محابا راندنت...

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

در دلم کنم جستجوی تو

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

آری، سخن به شیوه‌ی چشم تو خوش‌تر است....

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

خواهم که نخواهم هیچ، با درد تو درمان را...

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

هیچ نندیشم به جز دلخواهِ تو

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

من این واژه را تا صبح معنا می کنم هرشب

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

ای شب به پاس صحبت دیرین خدای را...

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

پوستر همایون شجریان

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

هیچ نندیشم به جز دلخواهِ تو

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

دلم فریاد می‌خواهد، ولی در انزوای خویش...

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!

جانِ جانِ جان، از همه جهان، می‌کشد دلم پر به سوی تو

100,000 ریال از 90,000 ریال -10%
کاهش قیمت!
نمایش 1 - 40 از 47
در صفحه

بالای صفحه