ماگ بیا امشب شرابی دیگرم ده

950515M

جدید

180,000 ریال

طرح مصرع «بیا امشب شرابی دیگرم ده» بر روی ماگ سفید سرامیکی

برگرفته از تصنیف «چرا رفتی»؛ همایون شجریان

شعر از: بانو سیمین بهبهانی
طراحمعماریان
شاعرسیمین بهبهانی

نوشتن نقد و نظر

ماگ بیا امشب شرابی دیگرم ده

ماگ بیا امشب شرابی دیگرم ده

طرح شعر «بیا امشب شرابی دیگرم ده» بر روی ماگ

نوشتن نقد و نظر

تابلوشعر «بیا امشب شرابی دیگرم ده»
100,000 ریال

محصولات مرتبط

بالای صفحه