نداشت دیده من بی تو تاب خنده صبح

جدید

100,000 ریال
تعداد:

شعر کامل این اثر در:

Chakaame.com/news/450

طراحسیف‌آبادی

نوشتن نقد و نظر

نداشت دیده من بی تو تاب خنده صبح

نداشت دیده من بی تو تاب خنده صبح

تابلو خط کرشمه از مصرع «نداشت دیده من بی تو تاب خنده صبح»

شعر از بیدل دهلوی

نوشتن نقد و نظر

محصولات مرتبط

بالای صفحه