نقاشیخط  / 8 محصول وجود دارد.

نقاشیخط

تابلوهای نقاشیخط و خط‌های خاص (کرشمه، سفیر و ...)

تابلو خط کرشمه از «همایون شجریان»

تابلو خط کرشمه از مصرع «نداشت دیده من بی تو تاب خنده صبح» شعر از بیدل دهلوی

تابلو خط کرشمه از مصرع «دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من» شعر از سیمین بهبهانی

تابلو نقاشیخطی از مصرع «چو تخته‌پاره بر موج، رها رها رها من» شعر از سیمین بهبهانی

تابلو نقاشیخط «چه بی‌تابانه می‌خواهمت»

تابلو نقاشیخط «چه بی‌تابانه می‌خواهمت»

تابلو نقاشیخط «من کجا خوابم برد»

تابلوشعر «ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست»

نمایش 1 - 8 از 8

بالای صفحه